آلبرتو کانو (اویودو ، 1974) رئیس SMEs در BBVA اسپانیا است. پیش از این ، وی مدیر منطقه ای بانکداری تجاری در مناطق مختلف اسپانیا بوده و در زمینه مدیریت قلمرو شرقی مواضع مختلف مربوط به تجارت را بر عهده داشته است.
SMEs همیشه یک خط اولویت تجاری BBVA بوده است. دپارتمان اصلی آلبرتو برای پشتیبانی از این بخش مهم است ، که به طور فزاینده ای نیاز به فرآیندهای ساده و چالاکی دارد که مدیریت تجارت را تسهیل می کند و به شرکت ها کمک می کند تا تصمیم های بهتری را برای رشد کسب کنند.